Skapa MD5 hash

MD5, eller Message Digest Algorithm 5, är en populär kryptografisk hashfunktion som skapar en unik 128-bitars hashvärde från data av valfri storlek. Det kan vara en textsträng, en fil, eller någon annan form av data. MD5 används ofta för att kontrollera integriteten av data, som att bekräfta att en fil som har överförts eller lagrats inte har ändrats. Det är dock viktigt att notera att MD5 inte är ett 100 %-igt säkert för att skydda känslig information, eftersom det är sårbart för kollisionsangrepp - dvs. där två olika data inputs kan producera samma hashvärde.

Här nedanför kan du testa att generera en MD5 hash av ett vanligt ord eller en hel text-massa, det är bara att skriva eller klistra in någonting direkt i textfältet nedan så kommer en MD5 hash att genereras automatiskt och visas under textfältet.


MD5 hash för texten ovan

...